• Swedish
  • English
ReRail Tracksystem

Under de senaste 175 åren har dagens järnvägssystem utvecklats i en allt snabbare takt. Nya hastighetsrekord sätts och med tanke på hållbar utveckling framstår järnvägen som framtidens transportsätt.

När EU nu formar framtidens satsningar är hållbar utveckling och minskade koldioxidutsläpp centrala begrepp. Det har dock under senaste tiden debatterats att rälsen är järnvägens ”miljöbov”. Vi byte av räls och framställning av denna skapas stora mängder koldioxid. Tillverkning av ett ton räl skapar lika stor mängd koldioxid.

Detta samband innebär att nya lösningar krävs där stålets egenskaper förbättras för att öka livslängden samt att minska energiförbrukningen vid underhåll av densamma. Även störningar i rälssystemen på grund av underhåll och byte orsakar stora problem.

ReRail som är ett nytt koncept avseende räls kan vara svaret på framtidens krav om hållbar utveckling inom hela järnvägssektorn inklusive rälsen.

 

Bättre Miljö

Genom att använda systemet ReRail så sparas stors mängder räls. Metoden innebär att endast ca 12% av rälsen byts i stället för 100%.

Läs mer om miljö...

Bättre Ekonomi

ReRail innebär ett kostnadseffektivare alternativ jämfört med att byta hela rälsen.

Läs mer om ekonomi...

Bättre Säkerhet

Att montera en ”lös” slitbana kan tyckas vanskligt. Denna är dock förbunden i längdled med stommen och har en klämkraft mot densamma med mellan 5 och 8 ton per meter.

Läs mer om säkerhet...