Miljö PDF Utskrift E-post
Genom att använda systemet ReRail så sparas stors mängder räls. Metoden innebär att endast ca 12% av rälsen byts i stället för 100%. Eftersom ReRail dessutom förväntas ha en fördubblad livslängd så blir jämförelsen ca 100% mot 6%. Detta innebär att motsvarande mängd koldioxid sparas. För den globala världsmarknaden innebär det en besparing på ca fyra miljoner ton koldioxid årligen. Även stålet är en ändlig resurs som bör användas med omsorg. Få tror att vi i framtiden kan hushålla med stålet på samma sätt som idag

Skillnad i koldioxidutsläpp CO2
 
Klicka på bilden för att ladda ner presentationen.