Kostnader PDF Utskrift E-post
ReRail innebär ett kostnadseffektivare alternativ jämfört med att byta hela rälsen. Kostnaden beräknas bli halverad och om hänsyn tages till den förväntade ökade livslängden så reduceras kostnaden med 75%.

Hänsyn har då inte tagits till det minskade underhållsarbetet vilket ger ytterligare besparingar. Det minskade underhållsarbetet då främst slipning av rälsen beror på att ReRail:s material inte uppvisar samma ytsprickor vid slitage som dagen räls (headchecks). Detta innebär med största sannolikhet att de så kallade sliptågen inte behövs.

Se bilder nedan.
 
Klicka på bilden för att ladda ner presentationen.